• Menük

Új kenéstechnikai rendszer kidolgozása a belvízi közlekedés számára

infoblokk.jpg
 


Új kutatás-fejlesztési projekt megvalósítását kezdte meg a WSW Proding Kft. és a Mahart-PassNave Kft.  alkotta  konzorcium,  mely  kifejezetten  a  folyami  közlekedés  gépeinek  kenéstechnikáját  célozza meg. A nagy teljesítményű – elsősorban dízel – motorok igen nagy kihívást jelentenek a motorolajok számára. A projekt célja olyan új kenő- és adalékanyagok, valamint technikák kifejlesztése, melyek a speciális igényeknek jobban megfelelnek, a motorok műszaki biztonságát, hatásfokát és élettartamát előnyösen befolyásolják, és a környezeti terhelést is jelentősen csökkentik.

 

A fejlesztés során új kenőanyag kompozíciók kidolgozása, a gyártási technológia kialakítása, új, többszintű mozgó és telepített laboratóriumi vizsgálati háttér kifejlesztése, valamint a teljes léptékű alkalmazástechnikai vizsgálat  lefolytatása  történik  meg.  A  projekt  elsődleges  célkitűzései  közt  szerepel  a  vízi  közlekedés kenőanyagai  miatt  fellépő  környezeti  terhelések  csökkentése.  A  projekt  a  keletkező  olajos  veszélyes hulladék   mennyiségének   mérséklését   két   úton   tervezi   elérni.   Egyrészről   a   kenőanyag   felhasználás mennyiségének   optimalizálásával,   a   csereperiódusok   jelentős   meghosszabbításával,   új   kenőanyag receptúrák   kialakításával,   az   adalékolás   ésszerűsítésével   és   hatékonyabbá   tételével;   másrészről   a biológiailag könnyen lebomló kenőanyagok kifejlesztésével és alkalmazásával kívánja megvalósítani.

A projekt első lépése a jelenlegi helyzet felmérése és elemzése. Ebben a fázisban a potenciális felhasználók

–  elsősorban  folyami  és  tavi  hajózók  –  feltérképezése,  az  általuk  használt  kenőanyagok  elemzése,  a géppark összetétele, állapota, kenőanyag-igény szerinti felmérése valósul meg.

A   második   lépés   az   igényeknek   megfelelő   kenőanyagok   kifejlesztése.   Az   új   kenőanyag   receptúrák összetételének  kidolgozása,  a  prototípusok  elkészítése  a  WSW  Proding  Kft.  feladata.  A  fejlesztés  során kapott adatok kiértékelése után – a konzorciumi partnert bevonva – új kenési terv kerül kidolgozásra. Harmadik  lépés  a  tesztelés,  melyet  a  két  cég  munkatársai  közösen,  teljes  léptékű  alkalmazástechnikai vizsgálattal fognak elvégezni, 5 hajó bevonásával. A vizsgálati eredmények összesítése és kiértékelése után a továbblépéshez szükséges döntéseket a konzorciumi partnerek közösen hozzák meg.

Utolsó   lépés   a   gyártástechnológia   kialakítása.   A   kutatás-fejlesztési   tevékenység   eredménye   egy   új termékportfólió, mely kenéstechnikai és környezetvédelmi szempontok szerint optimalizált kenőanyagokból és a hozzájuk alkalmazható speciális adalékcsomagból áll. Ez utóbbi a legnagyobb mennyiségben használt kenőanyaghoz   adalékolva   jelentősen   növelhető   a   motorolaj   csereciklus   ideje,   azaz   csökkenthető   a felhasznált motorolaj mennyisége.

 

A  mintegy  362, 7  millió  forint  összköltségű  projekthez  (projektazonosító:  GINOP-2.1.1-15-2015-00633)  a WSW Proding Kft. által vezetett konzorcium a Széchenyi 2020 pályázati rendszer Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében közel 174,4 millió forint támogatást nyert. A fejlesztés az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt 2018. szeptember 30-án zárul.Jelenleg 31 felhasználó tartózkodik az oldalon.